Personvernerklæring

Vi er Troll, en del av Sjefstroll AS (organisasjonsnummer 916 320 701).
Våre nettstedsadresser er: trollrestaurant.no, gubalari.no, bifrons.no.

Når du er i kontakt med Troll på nett, gir du bedriften tilgang til opplysninger om deg. Personvernerklæringen forteller hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det, og hva vi bruker opplysningene til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg, som navn, telefonnummer og e-post. Hvordan du bruker et nettsted, kan også regnes som personopplysninger. For eksempel hva du har klikket på, nyhetsbrev du abonnerer på, og hvem du gir «likes» til.

Troll samler ingen sporbare personopplysninger

Kort fortalt, så samler vi ingen opplysninger via trollrestaurant.no som kan spores tilbake til deg. Vi bruker Plausible Analytics, men alle data derfra er anonymiserte.

Kontakt

Om du har spørsmål knyttet til trollrestaurant.no og personvern, ta kontakt med booking@trollrestaurant.no.